John Ho, 香港(二)Hong Kong (2)

香港(二)Hong Kong (2)
34cm x 25cm Acrylic and pastel on paper
$4800 


幸福藏在生活日常,快樂似幻似虛,
痛苦總會有限期,慢慢便會甜起來。

John Ho, 香港(二)Hong Kong (2)

HK$4,800.00Price